Få styr på dine snegle i haven

20-06-2019

Det kan være svært at kende forskel på sneglearterne. F.eks. kan plettet voldsnegl og vinbjergsnegl nemt forveksles med hinanden. Den første er invasiv, den anden er fredet. Den første kan bekæmpes, mens den anden skal beskyttes.

Hvert år får Miljøstyrelsen mange henvendelser om snegle. Det handler ofte om de invasive sneglearter dræbersnegl og plettet voldsnegl, og hvordan man kender dem fra de sneglearter, som ikke er invasive. Derfor har Miljøstyrelsen lavet en snegleguide med fokus på de mest hyppige sneglearter, man kan finde i Danmark og de arter, der nemmest forveksles med de invasive sneglearter.

Snegleguiden indeholder information om bl.a. levevis og forvekslingsmuligheder for 13 sneglearter. Derudover indeholder den en sneglenøgle, som gør det muligt at identificere en snegleart. Målgruppen for snegleguiden er alle, der har en have eller blot en interesse i at kunne skelne de invasive sneglearter fra de ikke-invasive.

Snegleguiden vil blive lanceret på CPH Garden d. 20. – 23. juni 2019, hvor Miljøstyrelsen vil være tilstede til en snak om invasive snegle og haveplanter. Har man ikke mulighed for at deltage på CPH Garden, er det også muligt at downloade snegleguiden her:

Her finder du snegleguiden

Her finder du sneglenøglen 

Hvis du ser en invasiv art, kan du indberette det på indberetningsportalen for invasive arter