BREF-dagen 2019

26-06-2019
BREF

Invitation til den årlige BREF-dag i Miljøstyrelsen onsdag den 6. november

Planlægningen af BREF-dagen 2019 er gået i gang, og ODEON i Odense er reserveret til onsdag den 6. november 2019.  Så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. Programmet offentliggøres senere. 

Planlægningen vil bygge på tilbagemeldinger fra sidste års BREF-dag. Derfor ønsker vi i denne omgang især at sætte fokus på udmøntningen af BAT-konklusioner i miljøgodkendelser, herunder kommunernes rolle. Desuden vil vi sætte fokus på BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher. Og herunder erfaringer til brug for dette arbejde ud fra, hvad de første ny-reviderede virksomheder har været igennem.

Vi vil også se på, hvordan fremtidens BREF/BAT bør se ud, når det gælder både form og indhold.

Som tidligere år vil der på konferencens første del være en kort introduktion til deltagere for hvem, BREF og BAT er helt nyt.

Tilmeld dig BREF-dagen her

Hold øje med programmet og yderligere information om BREF-dagen her

Kontaktperson: Ulla Ringbæk, .