Testresultater: Skadelig kemi fundet i legetøj

18-07-2019
Kemikalier Borger

Stikprøveundersøgelser viser fund af skadelige kemiske stoffer i udvalgte typer af slim- og plastiklegetøj.

Miljøstyrelsen kræver nu fem typer slim-legetøj tilbagekaldt fra forbrugerne, da produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn. Miljøstyrelsen råder samtidig forbrugerne til at skille sig af med legetøjet.

Det drejer sig om følgende produkter:

""
Produktnavn: Whoopee Putty
""
Produktnavn: Noise Putty
""
Produktnavn: Frog Slime, Grønt slim med frø og æg
""
Produktnavn: Dino slim i dåse
""
Produktnavn: Frugt slime - orange

Har man købt nogle af de fem produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man returnerer dem til forhandleren eller skiller sig af med dem i henhold til de lokale affaldsregler.

Advarslen mod slim-legetøjet kommer som led i Miljøstyrelsens kontrolkampagne, hvor styrelsen har kontrolleret i alt 54 slim- og modellervoksprodukter. Otte slimprodukter har vist sig at være ulovlige på grund af for høj afgivelse af stoffet bor. Miljøstyrelsen har påbudt virksomhederne, der har solgt de otte produkter, straks at ophøre med salget.

Miljøstyrelsen vurderer, at fem af de otte slimprodukter kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn ved længere tids påvirkning. Der er ikke tale om nogen akut risiko, hvis ens børn har leget med legetøjet.

- Ud fra et forsigtighedshensyn oplyser vi forbrugerne om den risiko, der kan opstå ved at lade små børn leger med slimprodukterne. Derfor opfordrer vi forbrugerne til at skaffe sig af med legetøjet," siger funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen.

De virksomheder, der har solgt de fem produkter, har fået påbud om at tilbagekalde produkterne fra forbrugerne.

Tidligere i år blev der indført en ny straffebestemmelse for overtrædelse af legetøjsbekendtgørelsen, som nu gør det muligt at politianmelde virksomheder, der laver grove eller gentagne overtrædelser. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis virksomhederne ikke overholder de udstedte påbud.

Stoffet bor anvendes i slimprodukter som konserveringsmiddel og bidrager samtidig til at give en slimet konsistens. Bor er klassificeret som skadelig for forplantningsevnen. Man har blandt andet set påvirkning af forplantningsevnen hos dyr.

Fund af skadelige stoffer i plastikfigurer fra udenlandske online-butikker

Forbrugerrådet Tænk Kemi har også testet legetøj for skadelig kemi. I testen har der været fokus på ni typer plastikfigurer købt i udenlandske online-butikker, som alle er testet for indholdet af ftalater.

Miljøstyrelsen har modtaget Forbrugerrådets resultater, og risikovurderet produkterne på baggrund af resultaterne. Tre af de ni produkter viser sig at indeholde skadelige ftalater i så høje koncentrationer, at de kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for små børn op til tre år ved længere tids påvirkning. Der er ikke tale om nogen akut risiko, hvis ens børn har leget med legetøjet.

Det drejer sig om følgende produkter:

""

Produktnavn: 5 pcs Mixed different animals
Forhandler: www.wish.com 

""

Produktnavn: Big size 0-3 old baby animal
Forhandler: www.wish.com

""

Produktnavn: Color elephant
Forhandler: www.ebay.com 

Har man købt nogle af de tre produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man skiller sig af med dem i henhold til de lokale affaldsregler.

Ftalater er en gruppe af stoffer, der primært anvendes til at gøre plasttypen PVC blød. Nogle ftalater har vist sig at være hormonforstyrrende, mens andre ftalater ikke er problematiske. De fundne ftalater i de tre produkter tilhører de problematiske ftalater.

Plastikfigurerne er blevet forhandlet i udenlandske online-butikker. Salget blev stoppet på baggrund af Forbrugerrådets testresultater.

Hvad gør man, hvis man har legetøjet?

Har man noget af det nævnte slim- eller plastiklegetøj, er det vigtigste at sørge for at skille sig af med produkterne.

- Man skal ikke lade sine børn lege med det her legetøj, for koncentrationerne af de skadelige stoffer kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko ved længere tids påvirkning, fortæller funktionsleder i Miljøstyrelsen Elisabeth Paludan.

- Hvis ens børn allerede har leget med produkterne, skal man dog ikke gå i panik. Der er ikke nogen akut sundhedsrisiko og eventuelle skadevirkninger opstår først, hvis man er i kontakt med stofferne over en længere periode.

Elisabeth Paludan påpeger samtidig, at man som forbruger generelt kan have tillid til, at legetøj købt i danske forretninger og online-butikker er sikkert.

- Vi udfører løbende stikprøveundersøgelser af legetøj, og det er heldigvis kun sjældent, at vi finder problematiske produkter.

Miljøstyrelsen indberetter de nævnte produkter til det fælleseuropæiske varslingssystem RAPEX, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne kan udgøre en sundhedsrisiko for børn.

For yderligere oplysninger

Funktionsleder i Miljøstyrelsen, Elisabeth Paludan, 22 29 02 82, Obfuscated Email