Ny opgørelse over vandboringer taget ud af drift i 2017

03-01-2019
Vand i hverdagen

Opgørelsen viser, hvor mange drikkevandsboringer, der er taget ud af drift i 2017, og årsagen hertil.

I alt 116 vandforsyningsboringer var registreret ude af drift ved udgangen af 2017. I 2016 var tallet 108.

Det viser Miljøstyrelsens nye opgørelse, der bygger på indberetninger fra 1.820 vandværker og 4.900 drikkevandsboringer.

Læs rapporten her (PDF)

Planlægningsmæssige årsager var den hyppigste årsag til, at drikkevandsboringer blev taget ud af drift. Årsagen dækker over blandt andet overflødige boringer, nedlagte vandværker eller boringer med ringe ydelse. I alt 46 boringer blev lukket af denne årsag.

Tekniske årsager var den næststørste årsag til, at boringer blev taget ud af drift. Begrebet dækker blandt andet over gamle og forældede installationer. 32 boringer blev taget ud af drift på grund af tekniske årsager.

26 boringer var ude af drift på grund af pesticider. Denne kategori tegner sig for den største stigning i forhold til 2016.

Siden 2012 har det været et krav i drikkevandsbekendtgørelsen at indberette status for drikkevandsboringer.

Årsag

Antal boringer taget ud af drift
pr. 31. december 2017

Antal boringer taget ud af drift
pr. 31. december 2016

Pesticider

26

15

Nitrat

1

3

Tekniske årsager

32

38

Planlægningsmæssige forhold

46

37

Naturligt forekommende stoffer

4

6

Miljøfremmede stoffer

7

7

Mikrobiologisk forurening

0

2

I alt

116

108