Nu fordobles skrotpræmien for gamle dieselbiler

31-01-2019

Fra i morgen stiger skrotpræmien til 5.000 kroner for dieselbiler fra før 2006.

Ældre dieselbiler er nogle af de største udledere af de sundhedsfarlige NOx-gasser og skadelige partikler. 

Derfor sættes der nu skub i skrotningen af de miljøskadelige biler. Der er afsat 100 mio. kroner til at fordoble skrotpræmien for gamle dieselbiler fra 2.200 kroner til 5.000 kroner. 

Ordningen gælder kun dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006. Den eksisterende skrotningsordning, der gælder for alle biler, giver en skrotpræmie på 2.200 kr.

Ophuggeren udleverer attest

Har du en dieselbil, som opfylder kravene, og som du ønsker at skrotte, skal du aflevere den hos en godkendt ophugger.

Hos ophuggeren udfyldes en diesel-attest sammen med den normale skrotningsattest, og begge attester sendes derefter samlet til Miljøordning for biler.

Læs mere her.

Fakta:

  • En dieselbil fra før 2006 udleder i gennemsnit cirka fire gange mere NOx og væsentlig flere partikler end en ny dieselbil. Der er cirka 150.000 dieselbiler fra før 2006 i Danmark.
  • Der er cirka 1,2 mio. registrerede dieselbiler i Danmark.
  • Vejtrafikken udgør cirka 30 procent af NOx-udledningen i Danmark og cirka 10 procent af partikelforureningen. I en trafikeret gade er vejtrafikken typisk den dominerende kilde til luftforurening – særligt i myldretiden.

For yderligere oplysninger:

Anne Elizabeth Kamstrup, Kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.: 9359 6952, e-mail: