Miljøstyrelsen indgår samarbejde om nyt innovationscenter

08-01-2019
Kemikalier

Efter afsluttet udbudsrunde på ny innovationsindsats for erstatning af skadelig kemi tildeler Miljøstyrelsen projektet om oprettelse af et innovationscenter til den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS.

 Indsatsen skal blandt andet understøtte og fremme især danske virksomheders reduktion af uønsket kemi og substitution af problematiske kemikalier med bedre alternativer. Den skal bidrage til cirkulær økonomi ved at skadelig kemi reduceres i genanvendte materialer og generelt medvirke til at reducere arbejdstageres, forbrugeres og miljøets eksponering for skadelige kemikalier.

Regeringen og Folketinget indgik den 17. november 2017 en aftale om en ny fælles Kemiindsats i perioden 2018-2021. Med afsæt i denne aftale igangsættes en ny innovationsindsats, som skal bygge videre på substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb, der blev nedsat under den forrige kemiindsats.

Innovationsindsatsen har været i udbud henover efteråret 2018 og efter vurdering af de indkomne tilbud har Miljøstyrelsen valgt NIRAS til at lede projektet. NIRAS har til projektet nedsat en bred tværfaglig arbejdsgruppe med indgående kendskab til brancher, som har stort potentiale for substitution af skadelig kemi.

Niras har valgt at organisere sig med kommunikationsvirksomheden Invirke, da en del af formålet med indsatsen er at udbrede kendskabet til de værktøjer, som blev udviklet under Kemi i Kredsløb. Derudover samarbejder NIRAS med det hollandske konsulentfirma PNO Consulting, som er en international aktør på bl.a. innovationsområdet inden for miljø og cirkulær økonomi.

Læs mere om kemiindsatsen her

Læs mere om om Kemi i Kredsløbs her.