Målemetoder for kulbrinter i indeluft

11-01-2019
Jord

I en ny rapport vurderes metodiske forskelle ved passiv opsamling af summen af totale flygtige kulbrinter (TVOC) ud fra en gennemgang af relevant faglitteratur, metodegennemgang og dataanalyse. Der fokuseres på brug af henholdsvis ATD-rør med Tenax-TA og ORSA-rør med aktivt kul til opsamling af TVOC.

Læs rapporten Teknisk redegørelse vedrørende passiv opsamling af TVOC på ATD-rør og ORSA-rør.