Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2. halvår 2018

17-01-2019
Landbrug

Nu er det igen tid til at kommunerne skal kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker statistikken igennem husdyrgodkendelse.dk.
Miljøstyrelsen beder kommunerne om at indsende eventuelle rettelser hurtigst muligt og senest torsdag den 7. februar 2019.

Da der endnu findes to versioner af husdyrgodkendelse.dk, skal kvalitetssikringen følge to procedurer.

For ansøgninger, der ligger i det gamle husdyrgodkendelse.dk sendes eventuelle rettelser til Obfuscated Email, og Miljøstyrelsen vil så foretage rettelserne i den gamle version af husdyrgodkendelse.dk.

For ansøgninger, der ligger i det nye husdyrgodkendelse.dk, skal kommunerne selv foretage rettelserne direkte i skemaets sagshistorik. Man finder sagshistorikken i bunden af det enkelte skemas ”Funktioner-fane”. I listen der viser skemaets sagshistorik er der mulighed for at redigere de forskellige datoer. Se disse skærmprint

Få flere oplysninger i dette notat til kommunerne

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til Obfuscated Email