Stikprøvekontrol af reklamegaver viste få overtrædelser

21-02-2019
Kemikalier

Det kan være skønt at få gratis reklamegaver som smarte nøgleringe, USB stik og høretelefoner, men det er svært at vide, hvad de indeholder. Miljøstyrelsen har netop lavet stikprøvekontrol på området, som viste få overtrædelser i Danmark.

Foto af forskellige reklamegaver såsom earplugs, nøgleringe, USB-stik og t-thirt.
Det er tilsvarende reklamegaver som disse, at Miljøstyrelsen netop har testet.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har som led i et fælles nordisk tilsynsprojekt i 2018 kontrolleret, om såkaldte give-away produkter (reklamegaver) overholder reglerne med indhold af regulerede kemiske stoffer.

Kontrollen viste, at langt de fleste overholdt reglerne inden for kemikalielovgivningen. Dog var der to produkter, som indeholdt bly over grænseværdien i henhold til EU’s RoHS-regler. Kemikalieinspektionen har derfor indskærpet salgstop mod det ene produkt, som var en lille højtaler. Det andet produkt, som var et USB-stik blev ud fra en samlet vurdering anset som mindre alvorligt.

Kemikalieinspektionen har kontrolleret 14 elektriske og elektroniske produkter og to tekstilprodukter. Produkterne blev solgt hos virksomheder, der forhandler give-away produkter og et enkelt give-away produkt blev anvendt af et busselskab.

Det fællesnordiske tilsynsprojekt blev gennemført, da det var vurderingen, at reklameprodukter ofte er billigt produceret, da de gives bort. Derved var vurderingen, at der kunne være en risiko for overtrædelse af reguleringen af kemiske stoffer.   

Den danske kontrol er en del af et fælles nordisk kontrolprojekt af give-away produkter i samarbejde med Norge, Sverige, Finland og Island. Samlet er der kontrolleret mere end 100 firmaer, primært importører og distributører i de nordiske lande. Ca. 250 produkter er kontrolleret. Fællesrapporten om kontrolprojektet offentliggøres maj 2019, men allerede nu kan resultaterne fra fælleskontrollen ses her.

Læs mere om kemi i elektronik

Læs mere om kemikalier i tekstiler

Fakta

Reklamegaver (Give-away produkter) er noget, som en virksomhed giver gratis væk, når eksempelvis kendskabet til en virksomhed eller et produkt skal øges (branding). Det kan være ved messer, åbent hus arrangementer, koncerter, events, festivaller eller sportsarrangementer. Give-away produkter bruges også i forbindelse med salg af blade og fastfood, og kan ligeledes udleveres under eksempelvis fly- og busrejser og hos læger, tandlæger og på hospitaler.

De elektriske og elektroniske produkter blev XRF-screenet for indhold af tungmetaller og brommerede flammehæmmere. Herefter blev udvalgte dele af de enkelte produkter analyseret for bly, kviksølv, cadmium, krom VI, PBB eller PBDE, jf. RoHS-bekendtgørelsen.

Tekstilerne blev analyseret for azofarvestoffer, jf. REACH-forordningen, indgang 43. Stofferne benyttes til at farve tekstil- og læderprodukter.