Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2018

08-02-2019
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2018.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2018. Opgørelsen viser indvundne mængder for hvert kvartal i 2018, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.

Se oversigten

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
562-HA Jyske Rev
568-AA Rødbyhavn

I område 506-NA Moselgrund er restmængden relativt lille i forhold til områdets aktuelle indvindingsaktivitet i 2018.

I område 550-CA Hasmark er restmængden opbrugt, og området fremgår derfor ikke længere af opgørelsen.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.