Orienteringsbrev til kommuner om BAT tjeklister for BREF WT

22-02-2019
Industri

Miljøstyrelsen har udsendt et orienteringsbrev vedr. revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser efter offentliggørelse af BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg.

BAT-konklusionerne har betydning for revurdering af miljøgodkendelser for affaldsbehandlingsanlæg (bilag 1) og tilslutningstilladelser.
Revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser skal gennemføres,således at selve de fysiske anlæg kan efterleve BAT-konklusionerne inden for fire år, dvs. senest den 17. august 2022.

Se BAT-tjeklisten. 

BAT-konklusionerne introducerer generelt en stramning i forhold til hidtil anvendte luftgrænseværdier, fx for stofferne kviksølv og ammoniak. Endvidere er omfanget af målinger af udledninger til luft forøget væsentligt, både som kontinuerte og stikprøvemålinger. For udledning af spildevand er der stramninger på oliekomponenter og nogle få tungmetaller i forhold til de vejledende værdier.

Vi modtager meget gerne spørgsmål med henblik på at kunne vejlede kommuner og virksomheder bedre. Svar på disse spørgsmål vil blive offentliggjort som en spørgsmål-svar-service. Spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen Erhverv på .

Læs orienteringsbrevet.