Ny rapport om risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer

26-02-2019
Kemikalier

Risikovurderinger af hormonforstyrrende stoffer bør tage bedre højde for usikkerheder omkring skadelige effekter, så risikoen ikke undervurderes. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, som Forskere fra Center for Hormonforstyrrende stoffer har udarbejdet i et projekt for Miljøstyrelsen, det såkaldte SCOPE projekt.

SCOPE projektet blev udarbejdet af Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CEHOS) for Miljøstyrelsen for at undersøge og tage stilling til, hvordan hormonforstyrrende stoffer bedst risikovurderes, og har bl.a. involveret workshops, hvor danske og udenlandske eksperter har mødtes og sat fokus på emnet.

Overordnet konkluderes der i den nye rapport, at der mangler viden på området, og at der derfor bør udvises ekstra forsigtighed. Så længe der ikke er tilstrækkelig viden tilgængelig, anbefaler de danske eksperter en forsigtig tilgang til risikovurdering af hormonforstyrrende stoffer, som tager udgangspunkt i, at der ikke kan fastsættes en sikker nedre grænse for effekter, og at der i vurderingen bør tillægges ekstra usikkerhedsfaktorer.

De vigtigste usikkerheder, som den nye rapport peger på, er blandt andet mangel på dyrestudier med eksponering i følsomme perioder (under forstertilstanden, som nyfødt eller i puberteten), og at der er begrænset følsomhed af de testmetoder, som skal måle den skadelig effekt af hormonforstyrrende stoffer.

Den nye rapport sætter fokus på problemstillinger, der ofte er genstand for stor diskussion, når hormonforstyrrende stoffer skal risikovurderes, og er et væsentligt dansk bidrag til de faglige drøftelser i EU om risikovurdering. Der er blandt andet en diskussion om, hvorvidt der kan fastsættes en nedre grænse (tærskelværdi) for de effekter, man ser som følge af påvirkning af hormonforstyrrende stoffer for mennesker og miljø, ligesom der også er fokus på de usikkerheder, der er ved vurdering af hormonforstyrrende stoffer.

CEHOS ledes dagligt af forskere fra DTU Fødevareinstituttet, Syddansk Universitet og Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet. CEHOS er et viden- og rådgivningscenter, der undersøger hormonforstyrrende stoffer og deres effekter på mennesker, dyr og miljø, lukker videnhuller og rådgiver myndighederne.

Læs mere i rapporten "Report on interpretation of knowledge on endocrine disrupting substances (EDs) – what is the risk?".