Ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller

13-02-2019
Støj

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller er revideret. Den træder i kraft i dag onsdag den 13. februar 2019

På baggrund af en række EU-domme har Miljø- og Fødevareministeriet gennemført en miljøvurdering af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Bekendtgørelsen er i samme forbindelse revideret med mindre forholdsvis tekniske ændringer, som opfølgning på ny faglig viden og i tråd med miljøvurderingens anbefalinger.

De gennemførte ændringer er:

  •          Styrket regulering af tydeligt hørbare toner – Det hidtil faste tillæg for tydeligt hørbare toner på 5 dB er erstattet af et gradueret tillæg, som kan variere mellem 0 og 6 dB afhængig af tonens tydelighed.

  •          Differentiering mellem lydisolationstal for sommerhusområder og for almindelige boliger – de generaliserede lydisolationstal gældende for alle boligtyper er suppleret med særskilte lydisolationstal for sommerhusområder, således at støjbeskyttelsen for sommerhusområder forbedres.

  •          Justering af beregningsmetode for lydudbredelse over vand – der er indført en korrektion i beregningsmetoden for såkaldte multiple refleksioner, som kan opstå ved lydudbredelse over vand over relativt store afstande.

  •          Tilpasning af overgangsbestemmelserne – det er fastlagt, at ændringer af en eksisterende vindmølle, der medfører en øget støjudsendelse, skal anmeldes efter retningslinjerne i den nyeste bekendtgørelse.

  •          Ligestilling af tilsynsmuligheden for vindmøller på land og på havet – det er gjort muligt for tilsynsmyndigheden at påbyde ejeren af en vindmølle på havet for egen regning at gennemføre støjmålinger og beregninger i lighed med tilsvarende regler for vindmøller på land.

Find bekendtgørelse, miljøvurdering, høringsnotater her på høringsportalen.

Find bekendtgørelsen her på retsinformations hjemmeside.