Ny bekendtgørelse om affaldshåndteringsvirksomhed i offentlig høring

25-02-2019
Industri

Miljøstyrelsen har sendt bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i offentlig høring med frist for høringssvar mandag den 15. april 2019.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af affaldshåndteringsvirksomhed. Den vil omfatte de mindre miljøbelastende godkendelsespligtige virksomheder, der i dag er omfattet af en række K-listepunkter på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Med affaldshåndteringsbekendtgørelsen tages disse virksomheder ud af listen over godkendelsespligtige virksomheder og underlægges kravene i den nye bekendtgørelse. Dette medfører, at de berørte virksomheder i fremtiden alene skal anmelde sin aktivitet efter reglerne i den nye bekendtgørelse i stedet for at ansøge om en individuel miljøgodkendelse som hidtil. Bekendtgørelsen bygger overvejende på eksisterende standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Læs mere på Høringsportalen.