Miljøvurdering af Baltic Pipe sendes nu i offentlig høring

15-02-2019

Baltic Pipe skal transportere gas fra Nordsøen til Danmark og Polen.

Et kort over Danmark og omgivende farvande, der viser hvor muligvis Baltic Pipe skal gå.
Baltic Pipe ses som en lysegrøn linje på kortet.

Miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe-gasledningen sendes nu i offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Energinet og Gaz System, som er bygherrer for projektet. Den beskriver projektet og belyser miljøpåvirkninger i Danmark på havet og på land.

Miljøstyrelsen har som VVM-myndighed for Baltic Pipe-projektet på land gennemgået miljøkonsekvensrapporten og udarbejdet udkast til de tilladelser, som bygherrerne skal have, før projektet kan realiseres.

Læs miljøkonsekvensrapporten, ansøgningsmateriale samt ovennævnte udkast til tilladelser kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der kan man også læse om vurderingerne for projektet på hav.

Høringen er fra 15. februar til 12. april 2019. Alle berørte eller interesserede samt myndigheder kan sende i den periode bemærkninger til projektet til 

I løbet af høringsperioden afholder Energinet syv borgermøder fordelt hen over landet i det de områder, der bliver berørt af gasledningen og tilhørende tekniske anlæg. Miljøstyrelsen deltager i samtlige møder.  

Miljøkonsekvensrapporten redegør for den kommende gaslednings påvirkning af miljø og mennesker, mens rørledningen bliver anlagt, og når den er i drift.

Gasrørledningen og de tilknyttede anlæg er placeret, så de i bedst muligt undgår at påvirke mennesker, sårbar natur, planlagte udviklingsområder, erhverv og erhvervsområder og kulturarv.

Miljøstyrelsens har blandt andet vurderet projektet i henhold til bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Zoom ind og se, hvor gasledningen skal være på et kort https://energinet.dk/balticpipe