Københavnerne tages med på råd om ny skybrudstunnel

14-02-2019
Borger

Den planlagte skybrudstunnel ved Svanemøllen i København er emnet for flere borgermøder i den kommende uge.

To personer i arbejdstøj står i stor underjordisk tunnel.
Tunnelen kommer til at ligge 10-30 meter under jorden og bliver op til 4,7 meter bred. Arkivfoto: MST, Novafos og HOFOR

Inden anlægsarbejdet af en ny skybrudstunnel i det nordlige København går i gang, skal der laves en miljøkonsekvensrapport, der undersøger om tunnelen kan få negative konsekvenser for miljøet.

Skybrudstunnellen og miljøpåvirkningerne er omdrejningspunktet for tre borgermøder i Gentofte, Gladsaxe og København, som forsyningsselskaberne HOFOR og Novafos afholder som bygherrer på projektet, og hvor Miljøstyrelsen deltager. 

Det første borgermøde finder sted på Gentofte Rådhus mandag 18. februar på kl. 19.00-20.30.

Tunnel dybt under jorden

Svanemøllen Skybrudstunnel er en af flere tunneler, der enten er i gang med at blive etableret eller planlægges i Københavnsområdet for at aflede vand fra overfladen og ud i havet og dermed undgå oversvømmelser af byområder i situationer med kraftig nedbør.

Skybrudstunnelprojektet er en del af skybrudsplanlægningen i Gentofte, Gladsaxe og Københavns Kommuner. 

Læs miljøvurderingen af skybrudstunellen.  

En miljøkonsekvensrapport er en undersøgelse af, om tunnelen kan få væsentlige konsekvenser for mennesker, miljø og natur, mens den bygges, og når den står færdig, og hvordan eventuelle negative miljøpåvirkninger kan mindskes eller afværges.

Kort over den planlagte tunnel. Den røde linje viser tunnellen og de sorte prikker er skakterne. Den grønne farve viser det område, der afvandes til tunnellen. Illustration fra idérapporten.
Kort over den planlagte tunnel. Den røde linje viser tunnellen og de sorte prikker er skakterne. Den grønne farve viser det område, der afvandes til tunnellen. Illustration fra idérapporten. 


Byd ind med idéer

Borgermøderne er en del af den offentlige høring, som løber indtil 28. februar, og hvor Miljøstyrelsen gerne vil have bidrag og forslag til, hvilke temaer, emner og miljøforhold, der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten.

Både før og efter mødet kan borgere og interessenter byde ind med forslag til temaer, der skal undersøges.

Miljøkonsekvensrapporten forventes at blive sendt i offentlig høring i slutningen af 2019.

Anlægsarbejdet til skybrudstunellen forventes at begynde i 2022.

Tid og sted for borgermøderne

Mødet i Gentofte vil blive afholdt mandag den 18. februar 2019, kl. 19:00 – 20.30 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Mødet i Gladsaxe vil blive afholdt tirsdag den 19. februar 2019, kl. 19:00 – 20:30 i fest­salen på Grønnemose Skole, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Mødet i København vil blive afholdt tors­dag den 21. februar 2019, kl. 19:00 – 20:30 på Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV