Hald Sø under lup

21-02-2019
NOVANA Vandmiljø

Miljøstyrelsen vil undersøge årsagerne til dansemyggens tilbagegang i Hald Sø ved Viborg.

Foto af Hald Sø set fra Dollerup Bakker.
Hald Sø. Foto: Per Fløng.

Hald Sø skulle først have haft besøg af Miljøstyrelsens biologer i 2020. Men styrelsen fremrykker overvågningen af søen efter lokal debat om søens tilstand.

Blandt andet har flere lokale medier beskrevet, at bestanden af dansemyg er gået kraftigt tilbage som følge af søens dårlige vandmiljø.

-Ved at fremrykke overvågningen finder vi ud af, hvordan vandmiljøet har det og dermed, hvad der kan give dansemyggene problemer, siger biolog Tue Stenholm Jakobsen fra Miljøstyrelsen.

Læs artikel i Viborg Stifts Folkeblad: Bådfolk og fiskere frygter for tilstanden i Hald Sø

 Vandprøver fra top til bund 

Til maj begynder Miljøstyrelsen at tage vandprøver og undersøge søens indhold af blandt andet plankton (klorofyl), kvælstof og fosfor. Desuden måles søens iltindhold og temperatur fra top til bund.

Læs mere om overvågningen af søer.

Hvis der er længerevarende iltsvind i bundvandet, kan det forklare dansemyggenes problemer i søen.

Billedet viser en dybvands dansemyg.Arten dybvands dansemyg som lever i Hald Sø. Foto: Janet Graham, Wikimedia Commons.

Dansemyg gavner søenBilledet viser en dybvands dansemyg.

Resultatet af Miljøstyrelsens overvågning forventes til oktober.

Dansemyggen spiller en vigtig rolle for søens økosystem, da de i larveform fungerer som søens skraldemænd. De spiser blandet andet alger, dyreplankton og plantedele, som ender på bunden af søen.

I Miljøstyrelsens vandområdeplaner beregnes søers tilstand ud fra kvalitetselementerne alger, undervandsplanter, fisk og vandkemi.

Alger skader søen

I seneste Vandområdeplan 2015-2022 har Hald sø tilstanden ”Moderat økologisk tilstand”, hvilket skyldes at der periodisk er for mange alger i søen. Søen lever således ikke op til målet om ”God økologisk tilstand”.

Miljøstyrelsen vil også i fremtiden følge med i Hald Søs tilstand. Næste undersøgelses år forventes at blive 2023.

Læs mere om Miljøstyrelsens overvågning af naturen og vandmiljøet

 

Foto af Hald Sø set fra Dollerup Bakker

Hald Sø set fra Dollerup Bakker. Foto: Per Fløng.