Fra i dag kan du få 2.000 kr. for din gamle brændeovn

05-02-2019
Borger Luft
Brændeovn med tændt brænde
Der findes i dag cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark.

Skrotningspuljen er opbrugt, og det er ikke længere muligt at søge om skrotningspræmie.

 

Brændeovne spreder hygge, men også luftforurening. I dag lanceres en ny ordning, der belønner borgere, som skrotter de ældste og mest osende brændeovne.

En stor del af luftforeningen kommer fra ældre brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne. I forbindelse med finansloven for 2019 blev der afsat 46 millioner kroner til en ny skrotningsordning, som skal sætte skub i udskiftningen af de ældre ovne.

Ordningen betyder, at brændeovnsejere kan få en skrotpræmie på godt 2.000 kroner for at vinke farvel til de mest osende brændeovne fra før 1995.

Der findes i dag cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark. Heraf er det vurderet, at cirka 200.000 er fra før 1995.

Sådan gør du 

Har du en brændeovn fra før 1995, som du ønsker at skrotte, kan du oprette en ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der kan kun skrottes én ovn pr. ejendom. Før du søger, skal du dog kontakte din skorstensfejer.

Skorstensfejeren kan dels vejlede om, hvorvidt ovnen er fra 1994 eller ældre, og dels skal skorstensfejeren bekræfte, at ovnen har været installeret den 1. december 2018.

Når du har været i dialog med din skorstensfejer, kan du oprette din ansøgning her. Du skal logge på ved hjælp af din NemId.

Derefter skal skorstensfejeren godkende din skrotning. Det vil sige, at ovnen enten skal være erstattet af en ny ovn, eller være afmeldt. Du får udbetalt din godtgørelse på din NemKonto højst tre uger efter godkendelsen.

Skrotningsordning gælder for både lejere og ejere - og ligeledes i sommerhuse.

 

Har du spørgsmål til ansøgningsportalen kan du ringe til 72 54 40 40

God erfaringer fra tidligere

De afsatte midler rækker til, at der skrottes knap 20.000 brændeovne under den nye skrotningsordning. Baseret på erfaringerne fra sidste skrotningsordning fra 2015 og 2016 forventer Miljøstyrelsen, at 10 procent af ildstederne bliver lukket helt. Resten forventes at blive erstattet af nye brændeovne. Ordningen udløber når midlerne er brugt, dog senest med udgangen af 2020.

Ordningen vil blive fulgt op af en kommunikationsindsats for at fremme accelerationen i udskiftningen af gamle ovne – også ud over dem, som kan opnå skrotningstilskud. Ud over, at nye ovne er mindre skadelige for miljøet, kan nyere ovne udnytte brændet bedre og dermed være billigere i brug.

Partikelforurening fra brændeovne og pejseindsatse forårsager cirka 400 for tidlige dødsfald i Danmark om året.