Udslip af genetisk modificerede bakterier i Esbjerg Kommune

05-12-2019
Genteknologi

Miljøstyrelsen vurderer, at udslippet ikke medfører risici for natur, miljø og sundhed. De genetisk modificerede bakterier forventes hverken at kunne overleve i jorden eller have mulighed for at vokse yderligere op.

Miljøstyrelsen har modtaget oplysninger om, at der den 25. november 2019, er sket et udslip af genetisk modificerede bakterier (Escherichia coli K12) til en gårdsplads (grus og asfalt) uden for GMO-klassificeret område. Esbjerg Kommune, spildevandsanlæg samt relevante afdelinger i Miljøstyrelsen er blevet orienteret om udslippet.

I forbindelse med udslippet vurderer Miljøstyrelsen, med faglig bistand fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), at omfanget af udslippet er svært at bedømme, men det vurderes, at bakterierne ikke vil kunne etablere sig i det omgivne miljø, og at udslippet af mikroorganismerne ingen betydelige konsekvenser vil have for mennesker eller det omgivne miljø.

Jord, udsat for udslippet og flydende affald, er inaktiveret. Grus, der kan indeholde genetisk modificerede organismer, er opsamlet så vidt muligt. Yderligere væske er spulet til gulvafløb uden om regnvandssystemet.

De bakterier, der ikke er spulet væk eller inaktiveret, vil gå i dvale grundet de koldere temperaturer, og vil ikke overleve efterfølgende, grundet manglende næring.

Miljøstyrelsen vil, sammen med virksomheden, gennemgå årsagen til uheldet, for at sikre lignende tilfælde ikke forekommer. I forlængelse heraf aftales der prøvetagning og analyser til påvisning af, at området ikke indeholder levende genetisk modificerede organismer.