Skadelige stoffer fundet i legetøj fra udenlandske online-butikker

06-12-2019
Kemikalier

En stikprøveundersøgelse viser fund af skadelige kemiske stoffer i udvalgte typer af plastik- og slimlegetøj.

Farligt legetøj

Miljøstyrelsen opfordrer nu flere internetplatforme til at tilbagekalde fire plast- og et slim-legetøj fra forbrugerne, da produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn. Miljøstyrelsen råder samtidig forbrugerne til at skille sig af med legetøjet.

Det drejer sig om følgende produkter:

 ""

""

""

""

""

Miljøstyrelsen har modtaget analyseresultaterne fra Legetøjsbranchens brancheorganisation LEG, hvor legetøjsprodukterne er indkøbt hos Wish og AliExpress. Miljøstyrelsen har risikovurderet produkterne på baggrund af analyseresultaterne. Fire af plastprodukterne indeholder skadelige ftalater i så høje koncentrationer, at de kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for små børn op til tre år ved længere tids påvirkning. Miljøstyrelsen vurderer samtidig, at et slimlegetøjsprodukt (består af to dele) kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn ved længere tids påvirkning. For alle fem produkter gælder, at der ikke er tale om nogen akut risiko, hvis ens børn har leget med legetøjet.

Har man købt nogle af de fem produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man skiller sig af med dem i henhold til kommunernes affaldsregler.

Legetøjsbranchens brancheorganisation LEG har som del af et større europæisk projekt indkøbt 18 legetøjsprodukter fra de udenlandske internetplatformene Wish og AliExpress, og fået produkterne testet for både skadelig kemi og sikkerhed, hvilket viste problemer ved alle 18 produkter. LEG har efterfølgende indberettet produkterne til henholdsvis Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og Sikkerhedsstyrelsen, der har fortaget risikovurdering af produkterne. Blandt produkterne var der efter Miljøstyrelsens vurdering fem produkter, der udgør en alvorlig kemisk risiko.

Miljøstyrelsen indberetter de nævnte produkter til det fælleseuropæiske varslingssystem RAPEX, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne kan udgøre en sundhedsrisiko for børn.

Miljøstyrelsen har kontaktet Wish og AliExpress og anmodet dem om at tilbagekalde de fem plast- og slim-legetøjet fra forbrugerne, da produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn. Miljøstyrelsen har konstateret, at salget af de fem plastik- og slim-legetøjet er blevet stoppet på Wish og AliExpress hjemmeside.

Hvad gør man, hvis man har legetøjet?

Har man noget af det nævnte plastik- eller slimelegetøj, er det vigtigste at sørge for at skille sig af med produkterne.

"Man skal ikke lade sine børn lege med det her legetøj, for koncentrationerne af de skadelige stoffer kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko ved længere tids påvirkning, fortæller funktionsleder i Kemikalieinspektionen Kim Holm Boesen og fortsætter: "Hvis ens børn allerede har leget med produkterne, skal man dog ikke gå i panik. Der er ikke nogen akut sundhedsrisiko og eventuelle skadevirkninger opstår først, hvis man er i kontakt med stofferne over en længere periode."

Fakta om Ftalater og bor:

Ftalater er en gruppe af stoffer, der primært anvendes til at gøre plasttypen PVC blød. Nogle ftalater har vist sig at være hormonforstyrrende, mens andre ftalater ikke er problematiske. De fundne ftalater i de fire plastprodukter tilhører de problematiske ftalater.

Stoffet bor anvendes i slimprodukter som konserveringsmiddel og bidrager samtidig til at give en slimet konsistens. Bor er klassificeret som skadelig for forplantningsevnen. Man har blandt andet set påvirkning af forplantningsevnen hos dyr.

Miljøstyrelsen har op til jul lanceret kampagnen ”Gå efter god kemi”

For yderligere oplysninger vedrørende Miljøstyrelsens vurdering m.m.

Funktionsleder i Kemikalieinspektionen, Kim Holm Boesen, 21 62 59 66,

For yderligere oplysninger vedrørende LEGs undersøgelse

Sekretariatschef Betina Schiønning, 91 37 31 20,

For yderligere oplysninger vedrørende Sikkerhedsstyrelsens vurdering m.m.

Pressekonsulent Ninna Andreasen, 25 43 16 78,

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies