Sådan havde naturen det i 2018

06-12-2019
NOVANA Vandmiljø Natur

NOVANA-rapporten for 2018 indeholder en samlet beskrivelse af vandmiljøets og naturens tilstand.

Medarbejder fra Miljøstyrelsen indsamler oplysninger om naturen. Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

NOVANA-rapporten for 2018 er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA program.

De væsentligste resultater i rapporten har tidligere være præsenteret for en række interessenter og fremgår af en nyhed fra november 2019.

Link: Læs nyheden. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/nov/novana-resultater-er-praeget-af-toert-aar-i-2018/

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitet og GEUS med bidrag fra Miljøstyrelsen.  

På Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/overvaagning kan man læse om NOVANA-overvågningen, hvor og hvornår den foregår, og hvordan overvågningen helt konkret bliver udført. Du kan finde oplysninger om, hvad overvågningen viser.

Læs NOVANA-rapporten herhttps://dce2.au.dk/pub/SR356.pdf  

Læs rapporterne fra delprogrammerne her:

Atmosfærisk deposition 2018

https://dce2.au.dk/pub/SR351.pdf

Vandløb 2018

https://dce2.au.dk/pub/SR353.pdf

Søer 2018

https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf

Marine områder 2018

https://dce2.au.dk/pub/SR355.pdf

Grundvand 1989-2018

https://www.geus.dk/media/22917/grundvand1989-2018-rettet.pdf

Vi gør opmærksom på, at GEUS d. 29. januar 2020 har revideret tabel 12 side 89 i Rapport om grundvandsovervågning - 1989-2018.

Grundvand: Sammenfatning:

https://www.geus.dk/media/22655/resume_grundvand1989-2018-endelig.pdf

Grundvand bilag:

https://www.geus.dk/media/22653/bilag-grumo-1989-2018_endelig.pdf

Punktkilder 2018

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-132-1.pdf

Landovervågningsoplande 2018 offentliggøres i næste uge på hjemmesiden https://dce.au.dk/