Husk indberetning af då-, kron- eller sikavildt nedlagt med bue

09-12-2019
Friluftsliv

HUSK at indberette senest den 31. marts, hvis du har:

Nedlagt då-, kron- eller sikavildt med bue og pil. Indberetningen er obligatorisk for alle, der har afskudt en pil efter én af de tre store hjortearter, uanset om dyret er nedlagt eller ej.

Indberetningsskemaet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside her, eller direkte via dette skema.

Husk at det nedlagte vildt også skal indberettes som vildtudbytte.