Ny rapport om stoftransportberegning i ny metodik til risikovurdering for deponeringsanlæg

18-12-2019
Affald

En ny rapport beskriver, hvilke retningslinjer der bør følges ved anvendelse af numerisk model, når stoftransporten beregnes i ny metodik til risikovurdering for deponeringsanlæg.

Et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening og DepoNet, har til formål at udvikle en fælles metodik for stedsspecifik risikovurdering af deponeringsanlæg, der tager højde for udsivning af perkolat til både grundvand, overfladevand og natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af stoffernes påvirkning på miljøet. Stoftransporten gennem mættet og umættet zone kan beregnes ved hjælp af den semi-analytiske model GrundRisk Landfill.

Stoftransport i jord og grundvand kan i metodikken beskrives vha enten en semi-analytisk model (GrundRisk Landfill) eller en numerisk model. Hvis forudsætningerne for at anvende GrundRisk Landfill i stoftransporten ikke er til stede, må der i stedet anvendes en numerisk stoftransportmodel. Denne rapport beskriver hvilke retningslinjer, der bør følges i forbindelse med beregning af stoftransporten ved hjælp af numerisk stoftransportmodel ved udsivning af perkolat fra et deponeringsanlæg. Rapporten beskriver en trinvis tilgang til at opstille den numeriske model, idet første modellen på første trin anvender modeldata fra GrundRisk Landfill direkte. På de følgende trin kan efter behov indhentes yderligere model- og stedsspecifikke data. Det skal dog bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt ikke kan finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der måtte stå i rapporten.

Læs rapporten her