Ny model simulerer deponeringsanlægs og lossepladsers påvirkning af vandløb

18-12-2019
Affald

En ny rapport præsenterer en generel metodik til at evaluere koncentrationen af forurenende stoffer, der siver ud i vandløb fra lossepladser og deponeringsanlæg. Metodikken inkluderer anvendelsen af Dimicon, en analytisk model udviklet af DTU til at håndtere opblanding og fortynding af udsivende perkolat i vandløb.

Et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening og DepoNet har til formål at udvikle en fælles metodik for stedsspecifik risikovurdering af deponeringsanlæg, der tager højde for udsivning af perkolat til både grundvand, overfladevand og natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af stoffernes påvirkning på miljøet. Denne rapport er et bidrag til vurdering af stoffernes påvirkning på miljøet.

Rapporten beskriver de processer, der foregår, når en bred udsivningsfront af perkolat fra en losseplads eller et deponeringsanlæg rammer et vandløb, og perkolatet fortyndes og spredes i vandløbet. Rapporten beskriver desuden, hvordan man vurderer koncentrationen af forurenende stoffer i vandløbet og foreslår en metode til udpegning af et sammenligningspunkt, hvor koncentrationerne skal sammenlignes med miljøkvalitetskravene. Desuden udgør den en teknisk baggrundsrapport for den analytiske model Dimicon, som DTU har udviklet som et bidrag til metodikken. Rapporten beskriver således modellens forudsætninger og begrænsninger. Modellen kan anvendes til at beregne opblanding og fortynding i vandløb for forurenende stoffer, der siver ud i vandløbet fra en bred front. Det skal dog bemærkes, at rapporten og modellen på nuværende tidspunkt ikke kan finde anvendelse i forbindelse med konkret sagsbehandling og myndighedsafgørelser, uanset hvad der måtte stå i rapporten. Ligeledes betyder offentliggørelse af rapporten ikke, at den er udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter i forhold til f.eks. miljøkvalitetskrav, blandingszoner og beregningstekniske zoner.

Dimicon er foreløbig udgivet på DTU’s hjemmeside, men vil på sigt også kunne tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor metodikkens samlede værktøjer også vil blive tilgængelige.

Læs rapporten her