Nu bliver det lettere at besøge naturen

19-12-2019
Natur Friluftsliv

13 friluftsprojekter får nu tilskud til at give flere danskere bedre adgang til naturen.

Græsning udsigt fra Tørskind grusgrav. Foto: Mads Fjeldsø

Mange danskere får snart bedre adgang til naturen. Miljøstyrelsen har netop tildelt støtte til 13 projekter, der skal give besøgende lettere adgang til naturområder.

Pengene stammer fra den såkaldte Friluftspulje, som blev oprettet i forbindelse med aftalen om Naturpakken fra 2016. Der er uddelt cirka 5,6 millioner kr. og pengene er blandt andet gået til vandrerstier, fugletårne og shelters.

- Pengene er givet til en bred vifte af projekter fordelt over hele landet og skal medvirke til at give danskere bedre adgang til friluftsoplevelser i naturen, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Bettina Helle Jensen.

Interaktiv kikkert ved Vejle

Et af de projekter, som har fået støtte, er en såkaldt oplevelsesrejse i Vejle Ådal. Projektet har fået omkring én million kr. til et stort stiprojekt i området, hvor der blandt andet opstilles en interaktiv kikkert, der tager de besøgende med på en tidsrejse.

- Dette projekt åbner til et landskab, der er resultatet af et tæt samarbejde mellem de lokale lodsejere, dyreholdere og Vejle Kommune for at sikre en rig, lysåben natur på Vejle Ådals skrænter, fortæller formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, Karl Erik Lund.

""

Klingebæk, Tørskind. Foto: Mads Fjeldsø

Området er et af Danmarks mest markante istidslandskaber og den interaktive kikkert viser eksempler på landskabets dannelse og hvordan naturen i ådalen har skabt grundlag for menneskenes liv i området. 

- De nye stier i området vil både give nye fantastiske naturoplevelser til borgerne og formidler samtidig områdets natur-, kultur- og kunsthistorie på en ny måde. Fra det unikke udsigtspunkt på kanten af Tørskind Grusgrav vil landskabets kulturhistorie fra oldtid til i dag blive formidlet gennem kikkerten, fortæller Dan Arnløv, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune.

Kanoplads ved Viborg

Et andet projekt, der har fået støtte, er et vådområdeprojekt ved Skals Å og Kølsen Enge i Viborg Kommune. Projektet har fået cirka én million kr. til stier, der fører de besøgende rundt i områdets flotte natur.

Pengene er også gået til en handicapvenlig lystfiskeplatform og en ophalingsplads til kanoer.  

""Billedet viser den centrale del det nyskabte vådområde. Området er nu et fugleområde, som blandt andet kan oplevelse fra stien på de oprindelige diger. Billedet er taget fra diget. Foto: Bendt Nielsen.

Ud over at vådområdet giver plads til fugleliv og naturoplevelser skal det også bidrage til forbedring af vandmiljøet ved at rense vandet for kvælstof til gavn for både vandløb, fjord og hav.

- Vi er utroligt glade over tilsagnet fra denne tilskudspulje. Mange nyder allerede området i dag, men med tilskuddet er vi et stort skridt nærmere, så endnu flere kan nyde denne flotte natur, fortæller formand for Skals Borgerforening, Lars Åge Møller, der er en del af det partnerskab, der står for projektet.

Se listen over projekter, der har fået støtte.

For yderligere oplysninger:

Jette Raal Stockholm, AC-tekniker i Miljøstyrelsen,

Fakta om puljen:

  • Der er givet støtte til 13 projekter for i alt 5.647.605 kr.
  • Der er givet tilsagn til 6 kommuner, 2 statslige styrelser (6 projekter) og 1 privat lodsejer.
  • De 13 friluftsprojekter vil blive etableret i de kommende år.
  • Alle 13 etableres i naturområder, der tidligere har fået støtte fra EU's landdistriktsprogram.
  • Der er givet støtte til stier i alle afskygninger; trampestier, grusstier, træstier, stibroer.
  • Derudover er givet støtte til fugletårne, shelters – store og små, bålhytter, platforme ud i søer – både til ophold og fiskeri, borde-bænkesæt, kano-ophalingsplads, vandposter og formidling i forskellige former, herunder tidsrejsekikkert, tavler og skilte.