Miljøstyrelsen advarer mod brug af Guardian Textil Imprægnering

20-12-2019
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen klassificerer imprægneringsproduktet Guardian Textil som akut giftigt ved indånding.

Miljøstyrelsen opfordrer kraftig til, at man ikke længere anvender produktet Guardian Textil Imprægnering, som blandt andet bruges til imprægnering af møbler.

Det sker efter, at Miljøstyrelsen på baggrund af to indberetninger fra Giftlinjen om skader ved indånding af Guardian Textil Imprægnering har foretaget en toksikologisk vurdering af produktet.

Vurderingen er udarbejdet på baggrund af test foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som har vist, at produktet kan give alvorlige lungeskader ved indånding.

Firma bag produkt har fået påbud

Miljøstyrelsen konkluderer i vurderingen, at Guardian Tekstil Imprægnering skal klassificeres i kategori 2, som akut giftigt ved indånding, med faresætningen H330 - livsfarlig ved indånding.

Klassificeringen kommer på grund af mulig forøget eksponering af små partikler, der ved indånding kan trænge helt ned i de dybere dele af lungerne. Produkter med denne faremærkning må generelt ikke indkøbes og anvendes af private personer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har på den baggrund dags dato påbudt firmaet straks at ophøre med markedsføring af produktet til anvendelse for private brugere, samt tilbagekalde produktet fra forhandlere og private brugere.

Kasserede produkter bør afleveres som kemiaffald til genbrugsstationen eller leveres tilbage til butikken.

Der er ingen problemer i forhold til allerede behandlede møbler, da produktet Guardian Tekstil Imprægnering kun er farligt under anvendelsen.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Kemikalieinspektionen Kim Holm Boesen – 2162 5966