GUDP´s handlingsplan 2020 godkendt af fødevareministeren

06-12-2019
GUDP

Fødevareminister Mogens Jensen har godkendt GUDP-bestyrelsens handlingsplan for 2020. GUDP viderefører strategien for 2019-22 og vil desuden lægge særlig vægt på projekter, som fremmer klimavenlig fødevareproduktion og skånsomme produktionsmetoder.

Læs GUDP Handlingsplan 2020 her 

Klima, skånsomme produktionsmetoder, netværk og nyheder. Det er overskrifterne på GUDP-bestyrelsens særlige fokusområder i 2020.

Bestyrelsen arbejder fortsat efter strategien for 2019-22, men i 2020 er der desuden en særlig pulje til projekter, som fremmer klimavenlig fødevareproduktion. GUDP har netop fået en ekstra bevilling på 40 millioner kroner fra Forskningsreserven til projekter, som kan bidrage til, at gøre landbrugsproduktionen mindre klimabelastende. Der bliver en særlig ansøgningsrunde til den nye klimapulje, som åbner i begyndelsen af 2020. 

Netværk forløber for nye projekter

I 2020 ser GUDP også gerne flere ansøgninger fra projekter, som fremmer skånsomme produktionsmetoder i hele værdikæden fra mark og stald til forarbejdningsindustrien.

GUDP støtter desuden fortsat gerne netværksprojekter, fordi de samarbejder, som etableres i netværket, og den viden, som bliver opbygget, ofte er et godt afsæt for kvalificerede ansøgninger om egentlige udviklings- og demonstrationsprojekter på netværkets område.

Bestyrelsen håber på flere gode ansøgninger fra netværksprojekter, og derfor bliver netværksarbejde et tema ved GUDP´s informationsmøder i januar 2020.

Nytænkning – den røde tråd

Høj nyhedsværdi bør være den røde tråd i ansøgningerne til GUDP i 2020, mener GUDP´s bestyrelse. Det gælder både i forhold til de to ordinære puljer og for de ekstraordinære, som skal fremme henholdsvis klimavenlig produktion og økologi.

Hidtil har mange af GUDP’s projekter primært haft fokus på forbedring af eksisterende metoder og produktionssystemer. De har fortsat en berettigelse, men i 2020 vil GUDP gerne se flere projekter, der bygger på helt nye ideer, også selvom de er forbundet med såvel teknisk som forretningsmæssig risiko.

Ansøgninger til runde I 2020:  
Indkaldes i december 2019.
Ansøgningsfrist er 26.februar 2020.

Ansøgninger til runde II 2020:
Indkaldes i juni 2020.
Ansøgningsfrist er 9. september 2020