To informationsmøder med GUDP i januar 2020

11-12-2019

På to møder i januar fortæller GUDP´s medarbejdere om, hvordan man søger tilskud fra en ny pulje på 95 mio. kr. til grønne projekter inden for fødevaresektoren. Møderne har desuden netværkssamarbejde som særligt tema.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, åbner en ny ansøgningsrunde i december 2019. Der er 95 mio. kr. i puljen og ansøgningsfrist 26. februar kl. 12:00. Kommende ansøgere inviteres til deltage i et af to informationsmøder i januar 2020.

Tilmelding

København den 29.1.2020, Den Sorte Diamant: Se tilmelding og program

Vejle den 30.1.2020, Food Innovation House: Tilmelding og program

På mødet i Vejle bliver der desuden mulighed for at høre mere om Food Innovations House, og særligt interesserede har mulighed for rundvisning.

Særligt tema om netværksprojekter

De to informationsmøder drejer sig først og fremmest om ansøgningsproceduren og den gode ansøgning, men der vil også være særligt fokus på, hvordan man etablerer et GUDP-støttet netværksprojekt og på, hvad det kan bruges til.

Peter Brinkmann Kristensen fortæller på begge møder om netværksprojektet Naturkød, som har arbejdet med at undersøge det kommercielle potentiale i økologisk kød fra dyr, der har græsset på naturarealer.

I København bliver han suppleret af Mette Boye, konsulent i Dansk Miljøteknologi. Hun er projektleder for GUDP-projektet Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering, som blev etableret i 2019.

På mødet i Vejle kommer Katrine Heinsvig Kjær, HortiAdvice sammen med Peter Brinkmann Kristensen og fortæller om netværket Cannanet, hvor deltagerne deler viden om produktion og forarbejdning af medicinsk cannabis. 

Oplæggene giver overblik over:

  • Hvordan etablerer man et netværksprojekt med støtte fra GUDP
  • Hvordan og til hvad kan man bruge netværk til – gode eksempler

Læs om de tre netværksprojekter:  

Har din idé GUDP-potentiale?

Hvis du på forhånd har brug for sparring om, hvorvidt din projektidé passer til GUDP, kan du sende en kort beskrivelse af projektet til GUDP-sekretariatet, som så vil give dig en tilbagemelding. Hent en skabelon for projektbeskrivelsen under ”Kan min gode idé blive et GUDP-projekt”.

Du kan hele året sende projektbeskrivelser til GUDP og få tilbagemelding fra sekretariatet. Hvis du ønsker tilbagemelding på informationsmødet, skal du sende den udfyldte skabelon senest en uge inden mødet og skrive i mailen, hvilket mødet du deltager i.