GUDP åbner for ansøgning til ny pulje på 95 mio. kr.

18-12-2019
GUDP

GUDP har åbnet for ansøgninger til første ordinære ansøgningsrunde i 2020. Der er 95 mio. kr. i puljen, og ansøgningsfristen er den 26. februar kl. 12.00.


GUDP råder i første halvår af 2020 over en pulje på 95 mio. kr., der uddeles som tilskud til grønne udviklings- og demonstrationsprojekter inden for hele fødevaresektoren. Fristen for at søge denne pulje er 26. februar 2020 kl. 12:00. 

Hent ansøgningsskemaerne her

To informationsmøder

Der bliver afholdt to informationsmøder for kommende ansøgere i henholdsvis København og Vejle.

Tilmelding her:
Informationsmøde på Den Sorte Diamant, København 29.1.20 kl. 9.30-14
Informationsmøde på Food Innovation House, Vejle 30.1.20 kl. 9-14

Alle med GUDP-egnede projektideer er velkomne til at sende en kort projektbeskrivelse til GUDP-sekretariatet, hvor sagsbehandlerne står til rådighed med kvalificeret sparring. Beskrivelsen må højst fylde én side i en særlig skabelon, som findes på GUDP´s hjemmeside:

Hent skabelonen på GUDP´s hjemmeside under "Kan min ide blive et projekt" nederst på forsiden. 

Flere penge på vej

Ansøgere skal være opmærksomme på, at GUDP senere i 2020 udbyder en særlig pulje med op til 40 mio. kr. til klimaprojekter inden for landbruget, og en pulje på 38 mio. kr. til økologiske projekter inden for programmet Organic RDD.

Nyheder om puljerne, informationsmøder og ansøgningsfrister vil fremgå af GUDP´s hjemmeside.