Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

18-12-2019
Luft International eksportfremme

En analyse af markedsmulighederne for effektive danske ovne i Centraleuropa viser, at der er grund til at være optimistiske for øget afsætning.

""
Foto: Grzegorz Polak – Adobe Stock

Centraleuropæiske lande som Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn plages af kraftig luftforurening. Landene står over for en stor udfordring med at reducere den samlede forurening fra den private opvarmning og forbedre luftkvaliteten til gavn for sundheden. Dårlige ovne og kedler til opvarmning er én af synderne.

Danske brændeovnsproducenter producerer ovne, som miljømæssigt vil kunne forbedre situationen i de lande.  Det er på grund af målrettet indsats i Danmark med både krav og frivillige ordninger, at de danske brændeovnsproducenter producerer således.

Som del af arbejdet med Luftvisionen har Miljøstyrelsen bedt Teknologisk Institut om at lave en analyse af markedsmulighederne for danske ovne i Centraleuropa. 

Analysen vurderer, at i takt med velstandsstigning og fortsat øget miljøbevidsthed, så er der grund til optimisme for øget afsætning af danske brændeovne i landene.

Analysen: Komparative fordele ved danske brændeovne finder du her. (PDF)

Miljøstyrelsen og Trade Council på den danske ambassade i Prag arbejder på at lave en indsats i Tjekkiet, som skal eksponere de danske erfaringer ift. brændeovne. Herunder både regulering og adfærdspåvirkning, samt de konkrete løsninger.

For yderligere oplysninger

Carsten Møberg Larsen, chefkonsulent i Miljøstyrelsen, mail  eller telefon 25 44 12 03.