Dansk eksport af vandteknologi vokser – men ikke så meget som håbet

19-12-2019

Eksporten af vandteknologi voksede i 2018 med 1,7 procent. Godt, men ikke nok til at nå målet i Vandvisionen.

Den danske eksport af vandteknologi (grå linje) holdt op mod Vandvisionens mål (grøn linje).

Vareeksporten af vandteknologi voksede i 2018 med 1,7 procent, hvilket næsten er en fordobling af væksten sammenlignet med 2017. 

En fordobling af vareeksporten for vandteknologi fra 2013 frem mod 2025, som er målet i den såkaldte Vandvision, kræver en gennemsnitlig årlig stigning på næsten seks procent. Den faktiske vækst fra 2013-2018 har i gennemsnit været 2,7 procent.

Det viser Miljøstyrelsens opgørelse over den danske eksport af vandteknologi i 2018. Læs rapporten her

Eksporten af vandteknologi er de seneste 10 år vokset mere end gennemsnittet for den samlede danske vareeksport, men selvom der var rigtig god vækst på store markeder som Tyskland, USA og Norge, som tilsammen udgjorde mere end 25 procent af den samlede eksport, var det ikke nok til at vandteknologieksporten sidste år kunne følge med væksten i den samlede danske vareeksport på to procent.

Eksporten til Danmarks største marked – Tyskland – steg med 15 procent i forhold til 2017. Til gengæld faldt eksporten til det 2. største marked – Sverige – fra 2017 til 2018 med ni procent. Eksporten til det amerikanske marked steg med fire procent USA er Danmarks 3. største marked.

Behovet for teknologi til at etablere og drive sikker og effektiv forsyning af rent drikkevand til borgere og virksomheder er et område, hvor der fortsat ventes en voksende efterspørgsel på verdensplan, og danske virksomheder er førende på området. Den danske vandteknologi, der eksporteres består særligt af varegrupperne pumper, ventiler og måleinstrumenter, der tilsammen udgør 60 procent af den samlede eksport af vandteknologi.

Den danske vandbranche formulerede i 2015 en vision om en fordobling af eksporten frem til 2025. Selvom den danske vandbranche oplevede vækst på ni ud af de 20 største markeder i 2018, så er vi fortsat et godt stykke fra at kunne indfri de målsætninger om en fordobling af vareeksporten på vandteknologiområdet til 30 mia. kr. i 2025 (sammenlignet med 2013-tal), som branchen formulerede i den fælles Vandvision i 2015, fortæller fuldmægtig Tobias Kvorning fra Miljøstyrelsen.

En del af forklaringen på den begrænsede fremgang i eksporten af vandteknologi er, at eksporten til fire af Danmarks 10 største markeder faldt fra 2017 til 2018. Det drejer sig om Sverige (minus ni procent), Kina (minus otte procent), Storbritannien (minus ni procent) og Frankrig (minus 6 procent).

Hvor eksporten til det svenske marked ellers er steget hvert år siden 2009, og tilmed overhalede eksporten til det tyske marked i 2017 – så er Sverige igen Danmarks 2. største marked, på ny overhalet af Tyskland.

Opgørelsen af vandteknologieksporten i 2018 afspejler kun direkte eksport fra Danmark, og ikke f.eks. salg fra danskejede produktionsfaciliteter i udlandet. Eksporttallene er således konservative.  

De fem største eksportmarkeder for vandteknologi er – ligesom sidste år – Tyskland (2 mia. kr.), Sverige (1,6 mia. kr.), USA (1,3 mia. kr.), Kina (1,1 mia. kr.) og Norge (950 mio. kr.).

Læs mere om vandvisionen