Skadelig kemi atter fundet i slim-legetøj

19-08-2019
Kemikalier Borger

Endnu en af Miljøstyrelsens stikprøveundersøgelser viser fund af skadelig kemi i slim-legetøj. Omkring en fjerdedel af de 27 testede produkter kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko ved længere tids påvirkning.

Det er mindre end en måned siden, at Miljøstyrelsen advarede forbrugerne om fem slimprodukter, som kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn. Nu er Miljøstyrelsen i gang med at få tilbagekaldt seks slimprodukter og råder samtidig forbrugerne til at skille sig af med legetøjet med det samme.  

Det drejer sig om følgende produkter: ”Magical unicorn” og ”AbbyRose” fra amazon.com,  ”Swallowzy Fluffy Cloud Slime” fra amazon.de, ”Colorful Exquisite fishbowl” fra alixpess.com, ”Fluffy Floam Slime” fra ebay.com samt ”Neongult smiley leksaks” fra gemmas.se

Har man købt nogle af de seks produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man returnerer dem til forhandleren eller skiller sig af med dem i henhold til de lokale affaldsregler.

Miljøstyrelsen har kontrolleret de 27 slimprodukter som led i Miljøstyrelsens forbrugerprojekt. Analysen i forbindelse med kontrollen viste, at 13 slimprodukter er ulovlige på grund af for høj afgivelse af stoffet ”bor”, heraf er de seks ovenstående vurderet til at udgøre en alvorlig risiko. Miljøstyrelsen har meddelt virksomhederne, der har solgt de 13 produkter, at de straks bør/skal ophøre med salget.

For de danske virksomheder er Miljøstyrelsen i gang med at påbyde et salgsstop. For virksomheder inden for EU, overdrages sagen til relevant myndighed i de andre lande. For internetplatformene uden for EU, er der fremsendt oplysninger, og EU-Kommissionen er orienteret, da Miljøstyrelsen ikke har nogen jurisdiktion der. Endvidere er de seks produkter der er vurderet til at udgøre en alvorlig risiko indberettet i EU fælles advarselssystem RAPEX.  

Miljøstyrelsen vurderer, at de seks af de 13 slimprodukter kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn ved længere tids påvirkning. Der er ikke tale om nogen akut risiko, hvis ens børn har leget med legetøjet.

Stoffet bor anvendes i slimprodukter som konserveringsmiddel og bidrager samtidig til at give en elastisk og slimet konsistens. Bor er klassificeret som skadelig for forplantningsevnen. Man har blandt andet set påvirkning af forplantningsevnen hos dyr.

Miljøstyrelsen vil i løbet af efteråret sætte gang i en e-handel kampagne, som sætter fokus på produkter med kemi købt over nettet og vil undersøge, om der er et generelt problem med produkter købt uden for EU.

Se billeder og yderligere info om slim-legetøj som tilbagekaldes her      

Tips om køb og brug af slimlegetøj:

  • Køb CE-mærket slim. CE-mærket betyder, at producenten har taget stilling til, at legetøjet skal følge legetøjsreglerne. CE-mærket betyder dog ikke, at myndighederne har godkendt produktet.
  • Køb legetøj uden parfume. Parfume kan give allergi
  • Vask altid børnenes hænder eller andre dele af kroppen som har været i kontakt med produktet grundigt efter brug
  • Vær kritisk og forsigtig hvis du vælger at købe legetøj, herunder slim, på hjemmesider uden for EU. Er der kontaktoplysninger og adresse på hjemmesiden? Hvor sendes varen fra? Er prisen for god til at være sand?

 

For yderligere information kontakt venligst Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen på mobil: 22 35 01 52