Nye midler til udvikling af bæredygtige og økologiske fødevaresystemer

27-08-2019
GUDP

To ERA-net - SUSFOOD2 og CORE Organic Cofunds – åbner for ansøgninger til en fælles pulje, som støtter internationale samarbejder om udvikling af bæredygtige og økologiske fødevaresystemer.

Ansøgningsfrist: 4. november 2019

Den 2. september åbner en ny, fælles ansøgningsrunde til de to ERA-net SUSFOOD og CORE Organic Cofunds. Samlet er der godt 9,5 mio. Euro i puljen, hvoraf danske projektdeltagere kan få del i 0,5 mio. Euro svarende til 3,7 mio. kr.

Ansøgningerne skal understøtte udvikling af mere bæredygtige og økologiske fødevaresystemer.

Et ERANET er et internationalt samarbejdsprogram, der støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for udvalgte områder – i dette tilfælde på landbrugs- og fødevareområdet. Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje.

To overordnede emneområder

Samarbejdet mellem ERA-nettene SUSFOOD og CORE Organic Cofunds om denne ansøgningsrunde bygger på den grundtanke, at cirkulære fødevaresystemer i fremtiden bør erstatte den lineære produktionsform, vi har i dag. De nye, cirkulære produktionssystemer skal fremme folkesundhed og fødevaresikkerhed gennem variererede, sunde, sikre og spændende fødevarer. 

Danske ansøgningerne skal falde inden for ét af to emneområder:

  • Ressourceeffektive, cirkulære, affaldsfrie fødevaresystemer
  • Fødevarediversitet fra jord til bord

Processen frem mod ansøgningen

  1. Udvikling af en ide inden for et af de to emneområder
  2. Etablering af et konsortium med partnere fra mindst tre deltagerlande.
  3. Udarbejdelse af en foreløbig ansøgning (pre-proposal)

Læs om de to ERA-net på SUSFOOD2 og CORE Organic CoFund 

Joint Call pre-announcement

Læs om den om selve ansøgningsrunden

 

Fakta

  • SUSFOOD og CORE Organic Cofunds er ERA-net, som støtter internationalt samarbejde om forsknings- og innovation i bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion.
  • Der er 9,5 mio. euro i det aktuelle udbud.
  • Støtten til danske ansøgere i runden kan samlet udgøre op til 3,7 mio. kr. 
  • Midlerne stammer fra en fælles pulje, som 18 deltagerlande og regioner bidrager til.