Måling af støj hos vindmøllenaboer

06-08-2019
Støj

Miljøstyrelsens undersøgelse af direkte målinger af støjbelastningen hos naboer til større vindmølle park

I forbindelse med kritik af Miljøministeriets retningslinjer for dokumentation af støjbelastningen fra vindmøller gennem kildestyrkemålinger og beregninger har Miljøstyrelsen iværksat en serie af undersøgelser baseret på direkte måling af støj fra vindmøller ved naboer til vindmøller. 

Formålet med denne undersøgelse er at opnå viden om det er realistisk at dokumentere støjbelastningen fra vindmøller gennem direkte målinger - samt om der optræder fænomener uden for det vindhastighedsområde på 6 m/s til 8 m/s de gældende regler omfatter, der kan give anledning til revurdering af reglerne.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at fastlægge støj fra vindmøller gennem direkte målinger ved naboerne – men at der er både planlægningsmæssige og tekniske forhold, der skal overvejes inden en målekampagne iværksættes. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at gennemføre denne type af målinger på grund af høj baggrundsstøj. Generelt forventes usikkerheden af resultaterne at være større end ved anvendelse af de gældende retningslinjer. Omkostningerne til målingerne vil være større på grund af længere måletid, planlægning af måletidspunkt og forløb samt det faktum at der skal udføres individuelle målinger for hver bolig.

Der er ikke konstateret særlige støjmæssige forhold ved vindhastigheder uden for det normale vindhastighedsområde.

Du finder rapporten her: Måling af støj hos vindmøllenaboer, Miljøprojekt nr. 2096, 2019