Fisken solaborre og træet skyrækker er tilføjet EU-listen over invasive arter

15-08-2019

EU’s liste over invasive arter udvides nu med yderligere 17 arter, og to af dem findes i Danmark

Så er der 17 nye invasive arter, som vi skal holde øje med i Danmark. To af dem er særligt relevante, idet de allerede forekommer her. Det drejer sig om den farverige fisk solaborre og det kinesiske træ skyrækker.

EU-medlemslandene er nu blevet enige om at udvide listen over invasive arter med yderligere 17 dyr og planter.  Når en art kommer på listen, så bliver den omfattet af en række forbud mod bl.a. salg, udveksling, udsætning, avl og transport.

Listen træder i kraft torsdag den 15. august 2019 og bliver opdateret med 13 plantearter og fire dyrearter, dog findes kun to af arterne i Danmark. Det drejer sig om træet skyrækker (Ailanthus altissima) og fisken solaborre (Lepomis gibbosus), og de er også de arter på listen, som forekommer i flest EU-medlemslande.

Solaborren blev første gang observeret i naturen i Danmark 1980’erne og kan nu findes sporadisk, i søer og vandhuller, i hele landet. Solaborre er solgt som akvarie- og havedamsfisk, men den er også sat ud i naturen til biologisk bekæmpelse af karpelus. Hvis arten når store tætheder, kan den påvirke bestanden af byttedyr og hjemmehørende arter med samme fødevalg.

Første EU-liste trådte i kraft i august 2016 med 37 arter og blev opdateret et år efter i 2017 med 12 arter. Der blev ikke foretaget en opdatering i 2018, men listen opdateres altså nu med de 17 arter.

EU-listen er resultatet af en aftale mellem EU-landene, der skal forhindre, at særligt skadelige invasive dyr og planter spreder sig og udkonkurrerer oprindelige arter. Når arterne kommer på listen bliver de omfattet af forbud mod bl.a. salg, import og avl. For at en art kan komme på EU-listen, må arten ikke være hjemmehørende nogle steder i Europa, og arten skal kunne optræde invasivt i minimum to medlemslande. At optage en art på EU-listen skal effektivt kunne stoppe eller begrænse spredningen af arten i Europa og mindske dens påvirkning i naturen.

Ud over de to arter som allerede forekommer i Danmark, vurderes der at være tre andre arter, der har mulighed for at etablere sig i Danmark. En af disse arter er den newzealandske fladorm (Arthurdendyus triangulates), som er introduceret til bl.a. Storbritannien, Irland, Færøerne og Island. Hvis arten spredes til Danmark, kan den bl.a. være en trussel mod hjemmehørende regnormarter, som i mange habitater spiller en vigtig rolle.

De to andre arter er purpur pampasgræs (Cortaderia jubata) og kinesisk buskkløver (Lespedeza juncea sericea), som endnu ikke forekommer i EU.

Derudover kommer fuglen almindelig mynah, på listen. Det betyder, at såfremt man holdt dyret inden listens ikrafttræden, kan man fortsat holde fuglen til dens naturlige død. Dyret må ikke have mulighed for at reproducere sig eller undslippe. Hvis man har et kæledyr omfattet af EU-listen, og man ikke længere kan varetage det, kan det afleveres til de organisationer, som Miljøstyrelsen har en håndteringsaftale med.

Link til håndteringsaftaler 

Liste med invasive arter i EU

Dansk navn

Latinsk navn

Artsgruppe

Undergruppe

Naturlig udbredelse

Tåre akacie

Acacia saligna

Plante

Busk

Vestlige Australien

Almindelig mynah

Acridotheres tristis

Dyr

Fugl

Centralasien; Sydøstasien

Virginsk kostegræs

Andropogon virginicus

Plante

Græs

Nord- og Central Amerika

Newzealandsk fladorm

Arthurdendyus triangulates

Dyr

Fladorm

New Zealand

Purpur pampasgræs

Cortaderia jubata

Plante

Græs

Sydamerika

Flerårig steppegræs

Ehrharta calycina

Plante

Græs

Sydafrika

Japansk humle

Humulus scandens (=Humulus japonicus)

Plante

Busk

Østasien

Kinesisk buskkløver

Lespedeza juncea sericea (L. cuneata)

Plante

Busk

Østasien og Østlige australien

Japansk klatrebregne

Lygodium japonicum

Plante

Bregne

Sydøstasien

Stribet koralmalle

Plotosus lineatus

Dyr

Fisk

Østafrika, Japan, Sydlige Korea, Australien

Mesquite træ

Prosopis juliflora

Plante

Træ

Central- og Sydamerika

Kinesisk vokstræ

Triadica sebifera (Sapium sebiferum)

Plante

Træ

Kina og Japan

Skyrækker

Ailanthus altissima

Plante

Træ

Kina

Storblomstret hjerteranke

Cardiospermum grandiflorum

Plante

Slyngplante

Sydamerika

Senegal teplante

Gymnocoronis spilanthoides

Plante

Vandplante

Sydamerika

Solaborre

Lepomis gibbosus

Dyr

Fisk

Nordamerika

Kæmpe salvinia

Salvinia molesta

Plante

Vandplante

Sydøstlige Brasilien