Ryd dit haveskur for ulovlige midler

26-04-2019

Det en god idé at få tjekket, om der står ulovlig maling og problematiske træbeskyttelsesmidler på hylderne i haveskuret, så midlerne ikke ender i grundvandet.

Foråret er for alvor kommet, og mange vil gerne ud og ordne træværket i de lyse timer. Her anbefaler Miljøstyrelsen, at man holder grundigt øje med, hvad det er, man bruger, før man går i gang.

Det er ikke alt, der hedder ”træbeskyttelse” der virker på samme måde og mod de samme skadevoldere. Der er f.eks. produkter, der beskytter fysisk mod vejr, vind og solens stråler, og så er der dem, der virker kemisk mod f.eks. råd, svamp og insekter. De sidstnævnte skal være godkendt af Miljøstyrelsen da svampemidler kan skade menneskers sundhed og miljøet, hvis de bruges forkert.

Det er vigtigt at se efter følgende:

1. Maling til behandling af træ må bl.a. ikke indeholde følgende aktivstoffer: diclofluanid, PQ polymer, sølvklorid, Cu (kobber) HDO og triclosan.

2. Det er vigtigt altid at læse etiketten! Etiketten indeholder vigtige informationer om hvor og hvordan man korrekt kan anvende træbeskyttelsesmidlet eller malingen. Hvis det er et træbeskyttelsesmiddel, skal der også være et godkendelsesnummer på produktet. Dette vil typisk bestå af to eller tre tal efterfulgt af et til tre tal, f.eks. ”123-45”. Dette nummer kan bruges til at slå produktet op i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase (https://mst.dk/kemi/database-for-bekaempelsesmidler/bmd/), hvor du bl.a. kan se om produktet er godkendt.

3. Som udgangspunkt anbefaler Miljøstyrelsen, at man afdækker jorden under det sted, hvor malingen eller træbeskyttelsesmidlet skal påføres for at hindre forurening af jorden. Afdækningen kan f.eks. være af plastik, og det skal sorteres efter kommunens anvisninger, når man har behandlet træet.

Det er bestemt ikke alt træ, som behøver decideret træbeskyttelse.  Ubehandlet træ kan opdeles i hårde og bløde træsorter samt i kerneved og splintved. Typisk vil det kun være bløde træsorter, som fyr og gran, hvor der er behov for træbeskyttelse, da de hårde træsorter som f.eks. eg og eksotiske træsorter er beskyttet fra naturens side. Jo større andel af kerneved, desto større modstandskraft har træet.

Trykimprægneret træ er allerede behandlet, så det kan modstå træødelæggende svamp. Derfor skal man ikke anvende egentlig træbeskyttelse på trykimprægneret træ. Her er det tilstrækkeligt med maling for at mindske vandindtrængning og solens nedbrydning af træet. Trykimprægneret træ er typisk bløde sorter med en mindre andel kerneved.

Svampemidler kan også indgå som konserveringsmidler i maling eller trætjære.Det kan være svært at komme helt uden om malinger med konserveringsmidler der kan være problematiske, eftersom det er lovligt at sælge maling indeholdende aktivstoffet tolylfluanid, hvis produkterne er importeret fra lande, der ikke er medlemmer af EU. Miljøstyrelsen anbefaler at man tjekker på emballagen om dette indgår i malingen , eftersom det nedbrydes til DMS, som er fundet i grundvandet i større mængder.

Maling behandlet med svampemidlet diclofluanid er forbudt pr. 26. april. Det betyder, at selvom man har købt stoffet fornylig, så er det altså ikke lovligt at bruge det.

Rester af maling og træbeskyttelse bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunens anvisninger.

Læs mere om biocidbehandlede artikler, som bl.a. konserverede malinger