Ny vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

01-04-2019
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør nu en ny vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen.

Vaskepladsbekendtgørelsen blev senest ændret med bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Den nye vejledning udgør vejledningen til denne bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen blev ændret for at tilpasse ny lovgivning vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), jf. lov nr. 45 af 23. januar 2018 om ændring af lov af miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v.

De væsentligste ændringer i vejledningen omhandler reglerne om vaskepladser, opblanding, påfyldning og udvendig vask inden for et BNBO. Herudover har vejledningen fået et selvstændigt kapitel om væksthuse.

 

Se vejledningen her vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen