Miljøstyrelsen informerer kommuner om kontrol af drikkevand

23-04-2019
Pesticider

Miljøstyrelsen har i dag informeret alle landets kommuner om, at drikkevand fremover og hurtigst muligt skal testes for pesticidnedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Chlorothalonil har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som pesticid som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. I EU er det den 22. marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der har godkendt midler med stoffet.

Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser. Stoffet er ikke ansøgt inden for fristen efter biocidreglerne i EU, og de sidste biocidanvendelser er forbudt i 2011.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer om fund af pesticider i drikkevand betyder, at vandet ikke må drikkes. Det vurderer styrelsen på baggrund af prøver af afgangsvandet, dvs. det vand, der går ud til forbrugerne.

En sundhedsmæssig vurdering foretaget af DTU Fødevareinstituttet har vist, at det ned til en grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter ikke kan afvises, at det kan være sundhedsmæssigt problematisk at indtage vandet. For at kunne af- eller bekræfte om stoffet er sundhedsfarligt, skal der laves flere undersøgelser. En af producenterne af midler med chlorothalonil har igangsat to test, der forventes at kunne af- eller bekræfte, om stoffet kan give skader på arveanlæggene. De færdige rapporter vil være klar i august 2019.

Miljøstyrelsen har endvidere været i kontakt med et firma, der udvikler rensemetoder. De har iværksat en undersøgelse af, om rensning med kulfiltre kan fjerne stoffet, så man kan drikke vandet efter rensning, hvilket firmaet netop har bekræftet formentlig er tilfældet. Resultaterne er under validering.

Stoffet vil også indgå i den landsdækkende screening af grundvandet, som Miljøstyrelsen igangsætter i 2019.