Konsekvenser af Brexit ved overførsel af affald til og fra Storbritannien

08-04-2019
Affald

Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over retsstillingen ved et såkaldt ”no deal” scenarie, hvor der ikke opnås en aftale om Storbritanniens udtrædelse.

Storbritanniens udtrædelse af den Europæiske Union vil føre til en ændret retsstilling ved import og eksport af affald til- og fra Storbritannien samt ved transit.

Det er virksomhedernes ansvar i sammenhæng med Brexit-datoen at orientere sig og leve op til de regelændringer, som Brexit vil medføre.

Fortsættelse af eksisterende notifikationer

Der er mellem Miljøstyrelsen og miljømyndighederne i Storbritannien indgået aftale om, at eksisterende notifikationer om import og eksport af affald fortsætter efter datoen for Storbritanniens udtrædelse af den Europæiske Union. Det vil ikke være nødvendigt at indsende en ny anmeldelse for de notifikationer, hvor der forud for udtrædelsesdatoen allerede er meddelt samtykke til notifikationen. Dette gælder både ved import og eksport fra og til Storbritannien samt ved transit.

Krav om oplysning om toldsted på anmeldelsesformularen

Samtlige notifikationer skal som følge af Storbritanniens udtrædelse påføres oplysning om toldsted ved indgang til og exit fra den Europæiske Union ved udfyldelse på anmeldelsesformularens pkt. 16. Dette gælder også for notifikationer, som er udstedt før udtrædelsesdatoen.

Virksomhederne skal kontakte Miljøstyrelsen, hvis notifikationen for import eller eksport af affald er udstedt før udtrædelsesdatoen og er gyldig efter denne dato. Miljøstyrelsen skal have oplysninger om toldstedet. Der skal ikke indsendes en fornyet anmeldelse.

Øvrige konsekvenser af Brexit

• Efter udtrædelsen betragtes Storbritannien som et tredjeland (ikke medlem af EU), men som fortsat medlem af OECD og Basel-konventionen.
• Overførsler fra Danmark til Storbritannien af affald til bortskaffelse vil efter udtrædelsesdatoen være ulovlige.

På EU-Kommissionens hjemmeside om affald kan I læse mere om konsekvenserne af Brexit

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Miljøstyrelsen på: Obfuscated Email eller tlf. 72544000.