Offentliggørelse af analyser om forsyningssikkerhed på vandområdet

21-09-2018
Vand i hverdagen

Rambøll Management Consulting, med Konveks og Energi & Miljø som underleverandører, og advokatpartnerselskabet Horten har for Miljøstyrelsen lavet to analyser af henholdsvis forsyningssikkerheden på vandområdet og kommunens reguleringsmæssige muligheder for at implementere mål fastsat i spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner.

Analyserne er lavet som opfølgning på regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden”. Rapporternes anbefalinger indgår i det videre arbejde med at sikre en høj forsyningssikkerhed i en effektiv vandsektor.

Analysernes konklusioner er et udtryk for konsulenternes vurderinger.

Læs rapporterne her