10 millioner til grønne korridorer i landskabet

18-09-2018
Landbrug Natur Skovbrug Skovtilskud

En ny tilskudsordning skal hjælpe de små og sjældne arter med at komme nemmere rundt i landskabet.

En seksplettet køllesværmer på blomsten blåmunke. Orkidéer og sommerfugle er blandt de arter, der får glæde af den nye tilskudsordning. Foto: Lotte Rosenkilde Petersen.

En nypløjet mark kan være en uoverskuelig forhindring for et firben, en sommerfugl eller en orkidé.

Men der er hjælp på vej. 

Miljøstyrelsen åbnede 17. september for, at man kan søge tilskud til at skabe sammenhæng mellem nabo-naturområder, der er adskilt af landbrugsjord i intensiv drift. 

-Man kan få tilskud i Natura 2000-områder, hvor planter og dyr lider særligt under, at naturen er så spredt. Når driften ekstensiveres kan der skabes korridorer gennem landskabet, hvor dyr og planter kan sprede sig. Det vil gaven biodiversiteten, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Læs om tilskud til sammenhængende natur

Ordningen gælder indenfor i alt 54 Natura 2000-områder, hvor opsplitnignen af naturen er udpeget som et særligt problem. Se kortet med områderne her.

Mark forvandles til eng

Tilskuddet gives som kompensation for produktionstab til landmænd, der lader intensivt dyrket jord udvikle sig til grønne korridorer. Det kan være i form af enge med urter og græs, som drives med høslæt eller afgræsning med køer eller får. Man kan også få tilskud til at beskyttende zoner omkring naturperler.

Der er i alt reserveret 10 mio. kroner til uddeling i 2018.Det rækker til at tage cirka 200 hektar dyrket landbrugsjord ud af intensiv drift. Der er i år fokus på at skabe forbindelser mellem naturtyper rigkær, overdrev og kildevæld, fordi det er natur med særligt stor biodiversitet.

Tilskud til sammenhængende natur skal søges inden 29. oktober 2018.

Opsplitning truer sjældne arter

Opsplitning af  af naturen – også kaldet fragmentering – er en af de største trusler mod biodiversiteten i Danmark. Den nye tilskudsordning er en del af regeringen og Dansk Folkepartis naturpakke.

Læs mere om biodiversitet 

Hvad truer biodiversiteten