Skift din gamle brændeovn

24-10-2018
Luft

I regeringens finanslovsforslag indgår en skrotningsordning for gamle brændeovne.

Finansloven er endnu ikke endeligt vedtaget, men hvis en skrotningsordning realiseres, vil der vil formentlig blive oprettet en ansøgningsportal på Miljøstyrelsens hjemmeside så hurtigt som muligt, med tilhørende vejledning.

Mere info om en eventuel skrotningsordning vil følge her på Miljøstyrelsens hjemmeside. Men allerede nu vil der være mange fordele ved at skifte din gamle brændeovn. Læs mere på brændefyringsportalen: https://braendefyringsportalen.dk/