Revideret rapport om brug af pesticider på offentlige arealer 2016

08-10-2018
Pesticider

Trods mindre justeringer viser rapporten stadig et pesticidforbrug på et stabilt lavt niveau.

Bjørneklo, som er en invasiv art, bliver bl.a. bekæmpet med pesticider. Foto: Colourbox

Rapporten om forbruget af pesticider på offentlige arealer i 2016 blev offentliggjort i februar 2018, men Miljøstyrelsen udgiver nu en revideret rapport grundet forkerte indberetningerne fra to kommuner samt upræcise konsulentberegninger i den oprindelige version. Rapporten viser stadig, at pesticidforbruget ligger på et stabilt, lavt niveau. Siden 1995 er forbruget faldet med 90 procent.

Den nye reviderede rapport viser, at forbruget af pesticider på offentlige arealer (eksklusiv lokalbanernes forbrug) samlet set er steget med 10 procent fra 2013 til 2016.

Forbruget af pesticiderne ligger på et relativt stabilt lavt niveau. Det kan være vanskeligt at drage klare konklusioner om en tendens i udviklingen. Forbruget i kommunerne går skiftevis lidt op og lidt ned. Fra 2013 til 2016 er forbruget i kommunerne steget 14 % - stort set svarende til det fald, man oplevede fra 2010-2013.

Forbruget på statens arealer er fortsat faldende, og er reduceret med 5 % siden opgørelsen i 2013.

Pesticider mod invasive arter
Kommunerne bruger pesticider til bekæmpelse af ukrudt på f.eks. stier og fortove samt til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo. Der er stor forskel på forbruget af pesticider i kommunerne. I 22 af de kommuner, der har indberettet deres 2016 data til undersøgelsen, bruges der slet ikke pesticider, og i 34 kommuner er forbruget under 10 kg aktivstof. 10 kommuner har indberettet, at de har et forbrug på over 40 kg aktivstof.

Det øgede forbrug i kommunerne kan skyldes, at man nogle steder er skiftet til et nyt pesticid, som bruges i større mængder. Det kan også skyldes ændring i kommunens politik på området, som har medført et øget forbrug af økonomiske hensyn, eller at kommunerne har intensiveret bekæmpelsen af invasive arter.

En række kommuner undersøges nærmere
For at blive klogere på forskellene mellem de enkelte kommuners forbrug, vil Miljøstyrelsen undersøge en række kommuners forbrug og erfaringer nærmere. F.eks. viser den seneste opgørelse, at nogle kommuner har ændret forbruget væsentligt fra 2013 til 2016 – både i faldende og stigende retning.

De yderligere undersøgelser sker gennem interviews med en række udvalgte kommuner, som skal give Miljøstyrelsen mere viden om, hvorfor nogle kommuner bruger ingen eller en meget lille mængde pesticider, mens andre bruger væsentligt mere. Resultatet af det arbejde, som Københavns Universitet står for, forventes at være klar i løbet af efteråret 2018.

Siden 1995 har kommuner, regioner og stat nedbragt forbruget af pesticider med 90 procent.

 

Figur: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer fra 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof. (lokalbanernes forbrug indgår ikke i figuren, da der kun er data fra de seneste to år).  Siden 1995 har kommuner, regioner og stat nedbragt forbruget af pesticider med 90 procent.

Figur: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer fra 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof. (lokalbanernes forbrug indgår ikke i figuren, da der kun er data fra de seneste to år).  Siden 1995 har kommuner, regioner og stat nedbragt forbruget af pesticider med 90 procent.

 

Tabel: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof. Miljøstyrelsen opgør forbruget hvert tredje år på baggrund af indberetninger fra kommuner, stat og regioner.

Tabel: Udviklingen i pesticidforbruget på offentlige arealer 1995 til 2016 opgjort i kg. aktivstof. Miljøstyrelsen opgør forbruget hvert tredje år på baggrund af indberetninger fra kommuner, stat og regioner.

Læs hele rapporten her

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen Anny Toftkær, e-mail: ,

tlf.: 22 46 86 41

Kontorchef i Miljøstyrelsen Charlotta Wallensten, e-mail: ,  tlf.: 22 67 83 04