Nye videooptagelser af ålegræs-enge og tangskove

29-10-2018
Natur NOVANA Vandmiljø

Se ikke tidligere offentliggjorte videoer fra Miljøstyrelsens undersøgelser af havbunden.

Miljøstyrelsen har i år undersøgt stenrev og holdt øje med ålegræs i over 500 områder for at følge, hvordan naturen udvikler sig.

Ålegræs vokser på sandbund, hvor ålegræsset blandt andet bidrager til gode iltforhold og giver skjulesteder for fisk. Nye studier tyder endvidere på, at ålegræsset optager store mænder af drivhusgassen CO2, når ålegræsenge breder sig.

Optagelserne i den aktuelle video er optaget i juni 2018 sydøst for Læsø og i september 2018 i Helnæs Bugt.