Miljøstyrelsen frifundet i dom om skov-erstatning

26-10-2018
Natur Skovbrug

Dagens dom fra Østre Landsret frifinder Miljøstyrelsen for at skulle betale en højere erstatning til Brahetrolleborg Gods for at bevare værdifuld naturskov.

Egetræ. Arkivfoto: Tobias Marcussen.

Brahetrolleborg Gods får ikke tilkendt en ekstra erstatning på 30 millioner kroner for de restriktioner i skovdriften, der skal beskytte værdifuld skovnatur. 

Det har Østre Landsret i dag afgjort i en dom, der omhandler skovdriften på i alt 150 hektar skov på godsets arealer på Fyn.

Læs dommen fra Østre Landsret

Godset fik i 2017 tilkendt 9,5 millioner kroner i erstatning af Taksationskommissionen.

Sagen opstod, da godset Brahetrolleborg i 2004 og efterfølgende i 2010 ville fælde skov og etablere intensiv produktion af pyntegrønt og juletræer i skovområder, der indgår i det europæiske Natura 2000-netværk af beskyttet natur. 

Anmeldelserne førte til, at Naturstyrelsen i 2012 traf afgørelse om varigt pålæg af særlig såkaldt skovnaturtypebevarende drift af blandt andet bøgeskov og egeskov, så godset ikke kunne gennemføre de anmeldte aktiviteter.

Brahetrolleborg påklagede afgørelsen om erstatning til Natur- og Miljøklagenævnet og indbragte sidenhen Nævnets afgørelse for Taksationskommissionen. Taksationskommissionen traf afgørelse i sagen i 2017.