Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

29-10-2018

Brexit kan have betydning for din virksomhed, hvis du handler med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår.

""

OPDATERET DEN 14. NOVEMBER med link til Erhversministeriets Brexit-tjekliste

Reglerne for at handle med virksomheder fra Storbritannien vil nemlig ændre sig, når Storbritannien forlader EU. Det er vigtigt at undersøge, hvordan Brexit kan påvirke din virksomhed og planlægge, hvordan I bedst muligt håndterer de mulige konsekvenser.

Storbritannien og EU forhandler i øjeblikket om, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Vi ved derfor ikke endnu hvilke miljøregler, der vil gælde i fremtiden, eller hvornår disse vil træde i kraft.

Læs de gældende regler på miljø- og naturområdet her:

Information om import og eksport af affald
Information om handel med truede dyrearter - CITES
Information om import og eksport af kemikalier
Yderligere information om import og eksport af kemikalier hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Læs mere om konsekvenserne af Brexit generelt på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Link til Kommissionens samling af preparedness notitser.

Erhvervsministeriet lancerede den 12. november en Brexit-tjekliste, der kan hjælpe virksomheder til at afklare om, de vil få udfordringer i forhold til deres værdikæde som følge af Brexit.

Brexit-tjeklisten er primært henvendt små- og mellemstore virksomheder.