Forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i Midt- og Vestjylland

01-10-2018
Landbrug

Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober 2018.

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning og flydende affald på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens §31 stk. 9.

Dette er tilfældet i region Midt- og Vestjylland i 2018, hvorfor udbringningsperioden forlænges i år. Det drejer sig om følgende kommuner: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Viborg, Herning, Ringkøbing‐Skjern og Ikast‐Brande

Læs mere om reglerne om forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i Miljøstyrelsens husdyrvejledningens afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.