Danmark sætter skub i udpegningen af nye hormonforstyrrende stoffer

31-10-2018

I 2016 besluttede miljø- og fødevareministeren, at Danmark i samarbejde med andre lande skulle udarbejde en liste over hormonforstyrrende stoffer. Baggrundsrapporten, som indgår i arbejdet med denne liste, er netop blevet offentliggjort.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har udarbejdet det faglige baggrundsmateriale til en liste over hormonforstyrrende stoffer, herunder centerets vurderinger af, om en række navngivne stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. 

De sidste mange år har hormonforstyrrende stoffer ligget højt på kemikaliedagsordenen hos både politikere, forskere og i befolkningen. I Danmark er vi internationalt førende på området og går forrest for at sikre øget viden om udfordringer med hormonforstyrrende stoffer, så disse kan håndteres for at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljøet.

Miljøstyrelsen har som et første skridt i dette arbejde fået Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CeHoS) til at udarbejde det faglige baggrundsmateriale til at kunne udarbejde en liste over hormonforstyrrende stoffer. Som en del af projektet er en lang række stoffer, som findes på diverse myndigheders og NGO’ers lister over mistænkte hormonforstyrrende stoffer, blevet gennemgået og prioriteret efter viden om deres hormonforstyrrende egenskaber og viden om udsættelse for stofferne. Derefter er udvalgte stoffer blevet grundigt vurderet, jf. WHO’s definition for hormonforstyrrende egenskaber og EU-kriterierne for biocider og pesticider, og det er i henhold hertil, at det af CeHoS i rapporten vurderes, at der er dokumentation for stoffernes hormonforstyrrende effekter.

I projektet har CeHos identificeret 19 stoffer  som hormonforstyrrende, og for ni af stofferne er der tale om ny identifikation. Ti af stofferne er tidligere blevet identificeret som hormonforstyrrende af CeHoS, jf. WHO’s definition, men disse stoffer er nu blevet vurderet på ny i forhold til kriterierne for biocider og pesticider, som først er trådt i kraft i år. Der er tale om stoffer, som anvendes til mange forskellige formål, fx pesticider, forbrugerprodukter og industrikemikalier. Hovedparten af stofferne er allerede reguleret i EU-regi på den ene eller anden måde eller under behandling i EU systemet. Miljøstyrelsen følger løbende arbejdet og vil se på, om der er behov for yderligere regulering for at beskytte mennesker og/eller miljøet.

Aftalen Kemiindsats 2018-21, som Folketingets partier står bag, indebærer, at der fortsat skal fokuseres på hormonforstyrrende stoffer. Blandt andet skal der sikres forskning og videnopbygning på området og påvirkning af EU-lovgivningen. Den udarbejdede rapport vil også indgå i det videre arbejde her.

Se den fulde rapport her