Råstofindvinding i fællesområder 3. kvartal 2018

26-11-2018
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2018.

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2018. Opgørelsen viser indvundne mængder i tredje kvartal 2018, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder.

Se oversigten

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den årlige restmængde er begrænset:

526-EA Bakkegrund Nord
544-QB Lysegrunde
564-BA Rønne Banke Syd

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde. Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.