GUDP - Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - har fået ny strategi

23-11-2018
GUDP

Strategien sætter retning for GUDP’s tilskud til projekter i perioden 2019-2022. GUDP har i den nye strategi fastholdt sit fokus på den dobbelte bundlinje, hvor projekterne skal understøtte såvel grøn som økonomisk bæredygtighed. GUDP’s spiderweb, der angiver de prioriterede indsatsområder, som der kan søges projekter indenfor, er justeret, og der er tilføjet et nyt parameter ”Skånsomme produktionsmetoder”.

GUDP dækker hele fødevareklyngen og støtter projekter fra primærproduktion i jordbruget, fiskeriet og akvakultur over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætning GUDP-bestyrelsen ser frem til at igangsætte spændende og nytænkende projekter i strategiperioden.

Læs hele strategien.

 

Næste ansøgningsrunde

Der åbnes for ansøgninger i december 2018 og første ansøgningsfrist er 28. februar 2019.

Læs mere om rammerne for ansøgning i GUDP Handlingsplan 2019 her.

 

Har du spørgsmål kan du kontakte Karen Munch Mortensen på